Biyogaz

Biyogaz / Atıktan Enerji

En temel amacı, atıktan enerji üretmek olan bu sistemi, her büyüklükte üretimini ve anahtar teslim tüm işi yürütmekteyiz.

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3’dir.
1 m3 biyogaz;

 • 0,62 litre gazyağı,
 • 1,46 kg odun kömürü,
 • 3,47 kg odun,
 • 0,43 kg bütan gazı,
 • 12,3 kg tezek
 • 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir.

1 m3 biyogaza

 • 0,66 litre motorin,
 • 0,75 litre benzin
 • 0,25 m3 propan eşdeğer yakıt miktarlarıdır.

Hizmetlerimiz

 • Santral Sahalarının Belirlenmesi
 • Santral sahalarının mülkiyet ve hukuki durumlarının incelenmesi
 • Santral sahalarının jeolojik, şebekeye yakınlık, ÇED, maden ve diğer yeraltı kaynakları, doğal gaz ve petrol boru hatları, ulaşım, yerleşim alanları vb. açısından incelenmesi değerlendirilmesi
 • Projelendirme
 • İşlenebilir çöp miktarına uygun kapasitenin belirlenerek uygun teknoloji ve türbin seçimi
 • Yatırım maliyet unsurlarının değerlendirilmesi ve optimizasyonu
 • Şebekeye bağlantı yerleri alternatiflerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Üretim çıktılarının (santral atıkları) değerlendirilmesi
 • Lisans başvurusu dosyasının hazırlanması
 • ÇED iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Lisans Sonrası İdari İşlemler
 • Finansman Sağlanması Süreci
 • Tesisin İşletmeye Alınması
Error: The video (http://youtube.com/watch?v=Er8Z6mFQcyg) couldn't be embedded.

Resimler

Örnek Biyogaz Enerji Sistemleri Resimleri

* resimlerin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.