Enerji Yöneticliği

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

Enerji Yönetimi, yönetim işlemi yapılacak olan tesisin veya binanın, enerji tüketimi ile alakalı analiz çalışmalarını kapsamaktadır. Devamında ise enerji tüketim karakteristiği ve ihtiyaca uygun verimlilik artırıcı proje (VAP) geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Ava Mühendislik bünyesinde bulunan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Yöneticisi Uzmanı ve Etüt Proje Sertifikasına sahip personellerimiz ile bina ve sanayi sektöründe Enerji Yöneticiliği hizmeti vermekteyiz.

Aylık saha çalışmalarımız ile ön enerji etüdü, enerji tüketim analizi, enerji kalite analizi, enerji tüketen sistem analizi, enerji fatura analizi, periyodik verimlilik ölçümleri, yasal bildirimler ve değerlendirmeler yaparak Verimlilik Artırıcı Projeler üretmekteyiz.

Yıl içerisinde 4 farklı mevsimde de saha çalışmaları yapılmakta ve yapılacak ölçümler ölçümler mevsim şartlarına göre belirlenmektedir.

Kanunda "Enerji Yönetimi"

Enerji Yöneticliği, 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince, belirli enerji tüketimleri veya alan iştikal eden işletmeler için zorunlu hale gelmiştir.

Enerji Yönetimi Sayesinde

✔ Yasal Yükümlülükler yerine getirilmiş olur
✔ Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu sağlanır
✔ Toplam Enerji maliyetleri düşer
✔ Karbon salınımını düşer

✔ Enerji tüketimlerinizi kontrol edebilme ve izleyebilme imkanı sağlanır
✔ Personele verilecek eğitim ile Çalışan farkındalığını artırılmış olur
✔ Kalite ve Prestiji artırır
✔ Tesiste Kullanılan ekipman ve enerji tüketen ürünlerin ömürleri uzar

Hangi Kurum, Kuruluş ve İşletmeler Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorunda?

Yukarıda bahsettiğimiz kanun ve yönetmelikler gereğince, aşağıdaki özellikleri sağlayan kurum, kuruluşlar ve işletmeler enerji yöneticisi bulundurmak veya enerji yöneticiliği hizmeti almak zorundadırlar.

Konut Dışı Binalar (Otel, Avm, Ticari Binalar vb.)
Konut dışı ticari binalarda

  • Toplam inşaat alanı 20.000 metrekare ve üzeri olan binalar veya
  • Yıllık Enerji tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olan binalar

Kamu Binalarında

  • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında

Enerji yöneticisi ataması yapmak, yani enerji yöneticiliği hizmeti almak zorundadırlar.

Sanayi Tesislerinde

  • Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,
  • 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak,

Enerji Üretim Tesisleri

  • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.